Autentificare
Am uitat parola
Articole
Regulament de ordine interioar...
  din 22/09/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/10/...
Regulament privind concursul d...
  din 22/03/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 246 din 12/0...
Regulament de organizare si fu...
    din 29/03/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 ...
Regulamentul de organizare si ...
  din 29/03/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 17/0...
Regulament 1 concursuri
privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vaca...
Regulament 2 recrutare
privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea gre...
Regulament 3 promovare
privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare în functii ...
Regulament 4 definitivare
privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definiti...
Regulament 5 concediile
privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex a...
Lege nr.304 din 2004
privind organizarea judiciara din 28/06/2004Republicat in Monitorul Oficial, Pa...

Instructiuni pentru Grefierul Tribunalului de Prima Instanta al Comunitatilor Europene

 

din 5 iulie 2007

 

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANŢĂ AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

 

LA PROPUNEREA PREŞEDINTELUI TRIBUNALULUI,

 

având în vedere Regulamentul de procedură adoptat la 2 mai 1991, astfel cum a fost modificat ulterior, și în special articolul 23 din acesta,

 

 

STABILEŞTE URMĂTOARELE

 

INSTRUCȚIUNI PENTRU GREFIER

 

 

Articolul 1

Atribuțiile grefierului

 

(1) Grefierul răspunde de ținerea registrului Tribunalului și a dosarelor cauzelor aflate pe rolul acestuia, de primirea, transmiterea, comunicarea și conservarea înscrisurilor, de corespondența cu părțile și terții referitoare la cauzele pendinte, precum și de păstrarea sigiliilor Tribunalului; grefierul se asigură ca tarifele grefei să fie încasate și ca sumele datorate casieriei Tribunalului să fie recuperate; grefierul se îngrijește de publicațiile Tribunalului.

 

(2) În îndeplinirea atribuțiilor menționate mai sus, grefierul este asistat de un grefier adjunct. În caz de împiedicare sau absență a grefierului, grefierul adjunct răspunde pentru îndeplinirea acestor atribuții și adoptă deciziile care intră în competența grefierului în conformitate cu prevederile Regulamentului de procedură și ale prezentelor Instrucțiuni, precum și în baza atribuțiilor care i-au fost delegate în temeiul acestora.

 

 

Articolul 2

Programul de lucru cu publicul al grefei

 

(1) Birourile grefei sunt deschise publicului în toate zilele lucrătoare.

Sunt considerate zile lucrătoare toate zilele, cu excepția sâmbetelor, duminicilor, precum și a zilelor de sărbătoare legalăcuprinse în lista prevăzută de articolul 101 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

În cazul în care o zi considerată lucrătoare, conform paragrafelor de mai sus, este zi de sărbătoare pentru funcționarii și agenții instituției, grefa funcționează în cadrul programului de lucru cu publicul prin intermediul unui serviciu de permanență.

.........................................

 


Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.