Autentificare
Am uitat parola
Articole
Regulament de ordine interioar...
  din 22/09/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/10/...
Regulament privind concursul d...
  din 22/03/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 246 din 12/0...
Regulament de organizare si fu...
    din 29/03/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 ...
Regulamentul de organizare si ...
  din 29/03/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 17/0...
Regulament 1 concursuri
privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vaca...
Regulament 2 recrutare
privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea gre...
Regulament 3 promovare
privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare în functii ...
Regulament 4 definitivare
privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definiti...
Regulament 5 concediile
privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex a...
Lege nr.304 din 2004
privind organizarea judiciara din 28/06/2004Republicat in Monitorul Oficial, Pa...

Instructiuni pentru grefierul Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene

 

din 19 septembrie 2007

 

TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,

la propunerea președintelui Tribunalului,

având în vedere Regulamentul de procedură adoptat la 25 iulie 2007, în special articolul 19 alineatul (4),

STABILEȘTE URMĂTOARELE:

INSTRUCȚIUNI PENTRU GREFIER


Articolul 1
Definirea unor termeni

Denumirile adoptate la articolul 1 din regulamentul de procedură se aplică în mod corespunzător în prezentele instrucțiuni.


Articolul 2
Atribuțiile grefierului

(1) Grefierul răspunde de ținerea registrului Tribunalului și a dosarelor cauzelor aflate pe rolul acestuia, de primirea, transmiterea, comunicarea și conservarea înscrisurilor, de corespondența cu părțile și terții referitoare la cauzele pendinte, precum și de păstrarea sigiliilor Tribunalului; grefierul se asigură ca tarifele grefei să fie încasate și ca sumele datorate casieriei Tribunalului să fie recuperate; grefierul se îngrijește de publicațiile Tribunalului.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor menționate mai sus, grefierul poate fi asistat de un grefier adjunct. În caz de împiedicare sau absență a grefierului, grefierul adjunct răspunde, dacă este cazul, pentru îndeplinirea acestor atribuții și adoptă deciziile care intră  în competența grefierului în conformitate cu prevederile regulamentului de procedură și ale prezentelor instrucțiuni, precum și în baza atribuțiilor care i-au fost delegate în temeiul acestora.


Articolul 3
Programul de lucru cu publicul al grefei

(1) Birourile grefei sunt deschise publicului în toate zilele lucrătoare. Sunt considerate zile lucrătoare toate zilele, cu excepția sâmbetelor, a duminicilor, precum și a zilelor de sărbătoare legală cuprinse în lista prevăzută la articolul 100 alineatul (2) din regulamentul de procedură.

(2) În cazul în care o zi considerată lucrătoare, conform alineatului de mai sus, este zi de sărbătoare pentru funcționarii și agenții instituției, grefa funcționează în cadrul programului de lucru cu publicul prin intermediul unui serviciu de permanență.

(3) Programul de lucru cu publicul este de la 9.00 până la 12.00 și de la 14.30 până la 16.30. Pe durata vacanțelor judecătorești prevăzute la articolul 28 din regulamentul de procedură, birourile grefei sunt închise pentru public în fiecare vineri după-amiaza.

(4) În cazul în care birourile grefei sunt închise, actele de procedură pot fi în mod valabil depuse, la orice oră din zi sau din noapte, la gardianul de serviciu de la intrările clădirilor Curții de Justiție a Comunităților Europene (clădirile „Thomas More” și „Erasmus” ale Curții de Justiție, bulevardul Konrad Adenauer și strada Fort Niedergrünewald, Luxemburg).
Gardianul de serviciu efectuează mențiunile necesare, care fac dovadă deplină cu privire la data și ora depunerii, și eliberează, la cerere, o confirmare de primire.

..........................................................................................................................................


Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.