Autentificare
Am uitat parola
Articole
Regulament de ordine interioar...
  din 22/09/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/10/...
Regulament privind concursul d...
  din 22/03/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 246 din 12/0...
Regulament de organizare si fu...
    din 29/03/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 ...
Regulamentul de organizare si ...
  din 29/03/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 17/0...
Regulament 1 concursuri
privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vaca...
Regulament 2 recrutare
privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea gre...
Regulament 3 promovare
privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare în functii ...
Regulament 4 definitivare
privind organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru definiti...
Regulament 5 concediile
privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex a...
Lege nr.304 din 2004
privind organizarea judiciara din 28/06/2004Republicat in Monitorul Oficial, Pa...
26 rezultate

Grefa Curtii Europena a Drepturilor Omului

23/06/2009

    funcționează în baza art. 25 al Convenției Europene a Drepturilor Omuli: ”Articolul 25 – Grefă şi secretari juridici Curtea dispune de o grefă ale cărei sarcini şi organizare sunt stabilite prin regulamentul Curţii. Ea este asistată de secretari juridici.”     Rolul Grefei este acela de a furniza ajutor legal si administrativ Curții. Este alcătuită din avocați, personal tehnic și administrativ și translato...

vezi tot articolul

Grefa Curtii Internationale de Justitie

23/06/2009

    Grefa este organul administrativ permanent al curții. Raspunde doar in fața curții. Conducerea este asigurată de un Grefier Șef (Registrar) asistat de un Grefier Șef-Adjunct (Deputy-Registrar).   Datorită caracterului de curte de justiție și de organ internațional, Grefa are atât atribuții de asistență administrativă a justiției, cât și de secretariat al comisiei internaționale. Activitățile sale sunt de natură judiciară...

vezi tot articolul

Grefa Tribunalului Functiei Publice

23/06/2009

    Grefa este responsabilă cu păstrarea dosarelor cauzelor aflate pe rol și ține registrul în care sunt înregistrate toate actele de procedură. De asemenea, grefa primește, transmite și păstrează înscrisurile și se ocupă de corespondența cu părțile și cu terții referitoare la cauzele aflate pe rol.   Depunerea actelor de procedură   Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg   Tel.: (352) 4303-1 Fa...

vezi tot articolul

Instructiuni pentru Grefierul Tribunalului de Prima Instanta al Comunitatilor Europene

23/06/2009

  din 5 iulie 2007   TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANŢĂ AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,   LA PROPUNEREA PREŞEDINTELUI TRIBUNALULUI,   având în vedere Regulamentul de procedură adoptat la 2 mai 1991, astfel cum a fost modificat ulterior, și în special articolul 23 din acesta,     STABILEŞTE URMĂTOARELE   INSTRUCȚIUNI PENTRU GREFIER     Articolul 1 Atribuțiile grefierului   (1) Grefierul răs...

vezi tot articolul

Grefa Tribunalului de Prima Instanta

23/06/2009

      Grefa răspunde de ținerea dosarelor cauzelor aflate pe rol și a registrului în care sunt înscrise toate actele de procedură. De asemenea, grefa răspunde de primirea, de transmiterea și de conservarea înscrisurilor, precum și de corespondența cu părțile și cu terții referitoare la cauzele pendinte.   Depunerea actelor de procedură   Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg   Tel.: (352) 4303...

vezi tot articolul